Metall elementet

Relation till Naturen – Metall elementet är relaterat till hösten vilken är den tid på året då det är dags att skörda och samla in naturens mat.

Kraften av alla Yangkrafter, från frön och växtskotten på våren, så väl som blomningen och frukterna som växer om sommaren har försvagats och tiden för vissning och upptorkning har kommit – hösten. Nu är det dags att förvara naturens färdigmognade mat för den mörkare, kallare och mest “yin” period som kommer – vintern. Hösten är också en årstid då vi kan städa ut gammalt och använt som vi inte behöver. En utrensning ger oss extra utrymme för den fräscha nya skörd och energi som skall räcka hela vintern. Tjocktarmen är också kopplad till metall elementet, vilkens funktion är att eliminera slaggprodukter. Så medan lungan tar in ny fräsch energi. Luften om hösten blir fräsch och lungorna som är kopplade till metall elementet kan ta in ren och frisk luft. Kinesisk medicin beskriver lungorna som “mottagaren av ren Qi från himlen”.

Klimatet relaterat till metall elementet är torka. Torka skapas vanligtvis genom vätskekonsumtion pga. hetta. Metall elementet styr huden och slemhinnorna, därför är obalanser av torka (torrhosta, torr avföring etc.) vanligtvis kopplade till metall elementet. Färgen som representerar metall är vit.

Akupunktur meridianerna relaterade till metall elementet är lung- och tjocktarmsmeridianerna.

Lungornas funktion

Lungorna styr qi och andningen: Lungorna kontrollerar andningen och produktionen av försvarsenergi (immunförsvaret). Lungan extraherar syre från luften till kroppen, blandar det med näring som extraherats av mjälten från mat och dryck. Lungorna utandas även oren Qi. Lungorna sprider Qi utåt för att nära huden och nedåt till njurarna för att nära essensen med ren energi.

Lungorna kontrollerar spridning och det nedåtgående energiflödet: Lungorna sprider försvarsenergin (wei qi) och kroppsvätskorna till kroppens yttre lager. När lungorna är friska håller de en jämn kroppstemperatur och skyuddar kroppen från invasion av externa patogena influenser som kyla, vind och fukt. Eftersom lungorna anses vara det högst belägna organet i kroppen är dess naturliga funktion nedåtgående. Lungorna skickar qi ned till njurarna där qi hålls nere. När den nedåtgående funktionen inte fungerar uppstår andningsproblem inklusive hosta och astma. Lungorna skickar även kroppsvätskorna ner till njurarna, där njurens värmande yang funktion förångar vätskorna där den rena vätskan skickas därefter tillbaks till lungan för befuktning medan den orena delen skickas till urinblåsan för elimination.

Lungorna kontrollerar huden och kroppshåret: Lungorna kontrollerar huden och svettkörtlarna. Huden är också ett stort “andningssystem” med porer som öppnar och stänger sig för att anpassa sig till temperaturförändringar. Vid obalanser som torr hy, allergier som visar sig på huden samt eksem har ett samband med lungorna inom kinesisk medicin.

Lungorna öppnar sig i näsan: Näsan är kopplad till lungorna och det sägs att när lungorna är friska kan näsan urskilja fem lukter.

Tjocktarmens funktion

Tjocktarmen absorberar den rena delen och utsöndrar det orena: Tjocktarmen mottager den orena delen från tunntarmen som ytterligare separerar den för att extrahera ytterligare rena vätskor eller essens. Det utsöndrar den orena delen via avföringen.

Sinnet

Lungorna är vår källa till inspiration för nya idéer och är platsen där ren energi, eftersom det är vår inandningsförbindelse till universum. ger oss också möjligheten att kunna släppa gamla idéer, trossatser och bihang för att ge utrymme att växa och utveckla möjlighet till visdom. Lungornas energi är kraften inom oss som styr relationen mellan insidan och utsidan såväl som ger oss vår kapacitet att sätta och skydda våra gränser. En person med ett välbalanserat metall element känner sig ren, fräsch, inspirerad och vet var man sätter gränser. Lungans känsla är sorg. När metall elementet är i balans kan sorgen kontrolleras.

Konstitution

En individ med metall elementet som personlighet uppfattas som någon som gillar definition, disciplin och organisation. De gillar uppgifter som är logiskt, analytisk och systematiskt tillvägagångssätt för att lösa problem. De tenderar att ha många principer. De är metodiska, disciplinerade, exakta, reserverade och effektiva samt upprätthåller en nätt, snygg och ordinär livsstil. Ibland leder det tillbesatthet för perfektion och olikheter. Då blir personen lätt för strikt och rigid. Rigiditet och en tendens att hålla fast vid idéer och känslor kan orsaka förstoppning, muskelspänningar och andra restriktioner som att inte låta andra komma nära inpå. Dess känslomässiga begär är att ha rätt!

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *