Vatten elementet

Relation till Naturen – Vatten elementet är relaterat till vintern. Klimatet är kallt, mörkt och dess kraft är djup.

Alla levande ting kontraheras vid kylan. Energin är stilla, vilar och är en latent potential. Vatten elementet ansvarar för vår mest essentiella energi. Det är årstiden då vi måste konservera energi, återskapa essens och samla styrka och vitalitet, så vi har ny energi till våren. Denna energi är som fröet av en växt, vilket har potentialen för tillväxt och fortsatt liv – livspotential. Vintern används därför för mer inombords arbete: Meditation, behållning, koncentration och förvaring av vår energi. Vi använder årstiden för att vila och underhålla våra reserver och bygger upp styrka inför våren – och nästa pånyttfödelse. Det rekommenderas att vara mindre aktiv, gå till sängs tidigare och sova fler timmar per dygn. Precis som att frön inte kan skapar groddar innan de samlat tillräckligt med styrka, kan våra idéer och planer inte manifesteras med styrka och kraft om de skingras och dräneras. Trots att energin om vintern känns tyst och djup – pågår arbete – på insidan – för att försäkra att fröet har maximal potential då våren kommer.

Akupunktur meridianerna som är kopplade till vatten elementet är njur- och blåsmeridianerna.

Njurens funktioner

Njurarna bevarar essensen (jing) och dominerar reproduktion, tillväxt och utveckling: Njurarnas huvudsakliga funktion är att lagra essens och styra födsel, tillväxt och reproduktion, roten till allt liv. Det är kraftkällan inom oss och därför sägs det att starka njurar leder till ett långt liv. Essensen bedömer vår konstitutionella styrka och motståndskraft till sjukdom. I tillägg, är det essensen som formar spermier hos män och ägg hos kvinnan och gör befruktning möjlig. Essensen är fundamental för normal sexuell och reproduktiv funktion genom livet. Essensen är basen för tillväxt och utveckling under barndomen. Huvud- och könshåret är också kopplat till njurarna. När jing är stark är håret friskt. När njurens essens försvagas kan det leda till avstannad tillväxt, inlärningssvårigheter, infertilitet, sexuella besvär och tidig senilitet.

Njurens yin: Njurens yin, ansvarar för näring, befuktning och regeneration. Yin regerar över vattnet och vätskorna i kroppen.

Njurens yang: Den aktiva energin (njurens yang) ansvarar för sexuell impuls, ägglossning, sädesuttömning, befruktning och graviditet. Den är också kopplad till binjurarnas energi och funktion. Njurens yang kallas även för mingmen eld och är källan till all värme i kroppen. Så när njurens yang försvagas känner vi oss kalla och frusna, trötta med nedsatt sexlust.

Njurens qi: Funktionen representerar det harmoniska förhållandet mellan njurarna och lungorna. Lungorna sänder qi nedåt och njurarna håller kvar qi som förenklar andningen. När njurens qi är stark kan vi också reglera urinen.

Njurarna producerar märg, dominerar skelettet och tillverkar blod: Inom kinesisk medicin är märgen en del av skelettet, tänderna, benmärgen och ryggmärgen, och hjärnan är beroende av märgens näring – hjärnan kallas havets märg. Märgen hjälper även mjälten med bildning av blod.

Njurarna regerar över vattnet: Njurarna kontrollerar vattnet, genom att separera överskott vätska och biprodukter från blodet. Den rena delen som utvinns skickas upp till lungorna. Överskottsvätskan och den orena delen skickas till urinblåsan som mottager, lagrar och utsöndrar urin.

Njurarna öppnar sig i öronen: Njurarna sägs öppna sig i öronen, så en person med starka njurar kan höra fem toner. Därigenom är hörselproblem och gradvis hörselnedsättning relaterat till svaga njurar.

Det sägs att när vatten elementets energi är stark, är det sexuella och reproduktiva livet energetiskt och ihållande, ryggen och lederna är starka och smärtfria. Sinnet kommer också att vara starkt och igenkänns med enorm viljekraft. Personen kommer att uppfattas för sin uthållighet och återhämtar sig snabbare från sjukdom än de med ett försvagat vatten element.

Urinblåsans funktion

Urinblåsan lagrar urin och kontrollera tömningen: Urinblåsan mottager den orena delen av kroppsvätskorna från lungorna, tunntarmen och tjocktarmen. Under influensen av njurarna lagrar och utsöndrar urinblåsan urin.

Sinnet

Vatten elementet styr vår viljekraft och beslutsamhet. Det är kraften som ansvarar för personlig styrka och viljan att kunna lyckas. Det är vår inre källa av djup vitalitet och uthållighet, fysiskt och mentalt! Precis som roten till alla träd och växter, besitter vatten elementet den djupaste kraften/energin hos människan. Det är omöjligt att uppnå någonting i livet om vi inte har tillräcklig inre styrka och kraft. Om vi ej när roten till all vår kraft manifesteras känslan – rädsla.

Konstitution

En individ med vatten elementet som personlighet söker vetskap, information och förståelse. Han eller hon känner sig oftast själv tillräcklig och kan vara kritisk. De kan vara försiktiga och känsliga, ovanliga och excentriska. De föredrar ensamhet och håller känslor och tankar till sig själva. De gillar att endast ha ett fåtal vänner och minsta möjliga sociala aktivitet.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

1 thought on “Vatten elementet

  1. Pingback: Återskapa lust och njutning på naturligt vis |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *