Mannen och prostatan

Prostatan är en körtel som är belägen vid urinrörets översta del, som producerar en del av det sekret som ingår i sädesvätskan. Den är ungefär lika stor som en valnöt. Godartad prostataförstoring är vanligt. Så mycket som hälften av alla män över 50 år får svårt att tömma blåsan. Prostataförstoringen beror på att det bildas mikroskopiska knutor. Tillväxten brukar stanna av och kallas för godartad förstoring eller benign prostata hyperplasi (BPH). Den är helt ofarlig men bör alltid undersökas av leg. läkare för att försäkra att det inte finns någon cancertillväxt. Cancer skall alltid behandlas av leg. läkare och ej ersättas av alternativ behandling.

När prostatan förstoras tränger den ihop urinröret, som orsakar täta trängningar och gör det svårt att kissa. Det är därmed också vanligt att mannen får problem att fullständigt tömma urinblåsan eller att urinflödet är nedsatt (svag urinstråle).

Inom kinesisk läkekonst finns det örter som stödjer en mannens hälsa genom detox, det vill säga utrensning. Dessa örter är fokuserade på att stödja urinvägarna och rensa ut slaggprodukter och inte för att behandla prostatacancer.

Kinesiska örter stödjer utrensningen och urinvägarna inkluderar: Vaccaria segetalis, Semen (Wang Bu Liu Xing), Smilacis glabra, Rhizoma (Tu Fu ling), Pyrrosia lingua, Folium (Shi Wei), Plantaginis asiatica, Semen (Che Qian Zi), Patrinia scabiosaefolia, Herba (Bai Jian Cao). Kinesiska örter som stödjer urinflödet inkluderar: Dioscorea hypoglauca, Rhizoma (Bi Xie), Poria cocos, Sclerotium (Fu Ling), Alisma orientalis, Rhizoma (Ze Xie).

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *