Jin-ye (kroppsvätskor)

Kroppsvätskorna utgörs av organiska vätskor som befuktar och smörjer kroppen tillsammans med blodet.

Kroppsvätskorna kommer från den mat och dryck vi intar och de delas upp i två olika typer. “Jin” är de lättare och vattnigare vätskorna och “Ye” är de tjockare och tunga vätskorna.

Ursprung

Ursprunget och omvandlingen är komplex men kan förenklas enligt följande: Mjälten extraherar de lätta och rena vätskorna och skickar de vidare till lungorna som när och befuktar vår hud och muskler. De tjockare vätskorna skickas ner till njurarna där den värmande ´njure yang´ funktionen separerar vätskorna, rent från orent. Den rena vätskan skickas upp till lungan för vidare distribution men den orena delen utsöndras via urin. Den tjockare delen skickas även ner från magen till tunntarmen som separerar vätskorna vidare. Den renare delen skickas till urinblåsan och den orenare delen till tjocktarmen för att föras ut via avföringen. Alla processer är ett separations- och återvinningssystem för att kunna maximera tillgodogörelsen av de nyttiga vätskorna som kan användas av kroppen.

Funktion: Kroppsvätskorna är att befukta och nära kroppen.  De befuktar även håret, membran, leder, organ, skelett och hjärnan.

Obalans (kroppsvätskor)

Brist: Brist på kroppsvätskorna leder bl.a. till förstoppning eller torrhosta.

Ansamling av vätskor: Ett överskott leder till fukt och eventuellt slem som kan leda till ett spektrum av obalanser, från vätskeansamling, letargi och slemhosta.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *