Shen (själen)

Shen är vår spirituella energi. Själen “bor” i hjärtat (eld elementet) och kallas “kejsaren”.

Den beskrivs även som mottagaren av information från – och berörs – av känslorna från de andra fyra elementen i fem elements teorin. Shen beskrivs även som vår “medvetenhet”. När shen är harmonisk kan du se det i ögonen “själens spegel”. Mental aktivitet, medvetenhet, minne, tanken och sömnen berörs av shen´s energi samt hjärtats tillstånd. Shen är beroende av blod eftersom blodet berikar och rotar sinnet. Shen utvecklas genom omtanke, medkänsla och genom att hjärtat kan ge (och ta emot) villkorslös kärlek. När alla fem energier är rika och livet fritt från tyngd och stress skiner vår själ igenom och vi öppnas för glädje, kärlek och medkänsla.

Obalans

När blodet försvagas, blir shen lidande och känslorna nedstämda. Vi upplever mer depression, rastlöshet och oro och får svårt att somna om kvällen. Alla negativa influenser utifrån, från vår omgivning och likaså vår egen negativa uppfattning av oss själva och andra stör shen.

Kinesiska örter som stödjer inre balans genom att lugna stressen inombords finner du bl.a. i RELAX.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *