Xue (blod)

Blodets ursprung – Blodets ursprung kommer dels från mat och dryck samt från märgen. Flera viktiga organ är involverade i blodutvecklingen enligt kinesisk medicin: Magen, mjälten, lungorna, hjärtat och njurarna (märgen).

Omvandlingen av mat och dryck: Maten och drycken bryts ner av magsäckens funktion och den rena delen absorberas av mjälten. Mjälten extraherar viktiga näringsämnen som sedan producerar blod. Blodet skickas sedan till lungorna för syresättning för att sedan cirkulera ut i kroppen till alla organ, muskler och andra vävnader med hjälp av hjärtats funktion. Märgen hjälper också att skapa blod. Funktionen av blod är att nära och befukta kroppen samt att ”förankra” sinnet.

Märgens aktion: Märgen hjälper att producera blod via benmärgen.

Blodets funktioner

  • Nära kroppen: Blodet cirkulerar hela tiden genom kroppen och bär med sig näring till alla organ, muskler, leder, ligament, senor osv.
  • Befukta kroppen: Blod anses vara en yin-substans samt en vätska. Därmed har blodet en stor betydelse i att kunna befukta och smörja kroppen. En brist kan därmed relatera till torr hy, torrt hår, torra och sköra naglar.
  • Befrämja shen (själen/sinnet): Blod betraktas ankra och rota sinnet och är avgörande för att utvecklingen av ett stabilt känsloliv, sömnen och tankeprocesser. En brist leder till oro, irritation, sömnbesvär m.m.

Likt yin och yang som inte kan separeras är förhållandet mellan qi och blod. Blod kan inte separeras från qi (energi) eftersom qi producerar blod och blodet när qi. Qi betraktas som en form av yang-energi medans blodet betraktas som en yin-form av energi. Det är också kraften från qi som håller blodet inom kärlen och förebygger läckage.

Obalans (blod)

Blodbrist, kallas även tomhet blod: Ofta relaterat till mjältens oförmåga (qi-brist) att kunna starta tillverkningen av blod. Obalansen resulterar i form av yrsel, torr hy, blek ansiktsfärg.

Stagnation av blod: När qi försvagats och inte förmår att röra blodet framåt uppstår stagnation eller stas. Detta leder till skarp och ofta intensiv smärta. Det kan vara relaterat till hjärt- och kranskärlsproblem (om smärtan sitter i bröstet). Om smärtan sitter någon annanstans kan det vara relaterad till en tumörutveckling. Dessa symptom skall alltid undersökas och behandlas av leg. Läkare. Mycket viktigt!

Hetta i blodet: Uppstår ofta från intern hetta, gifter eller en längre tids instängda känslor (speciellt ilska). Många gånger relaterat till levern. Resultatet är hudproblem som akne och eksem men även kraftiga mentala och emotionella besvär som ilska, frustration, vredesutbrott m.m.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *