Örter som omvandlar slem och lindrar hosta

Karraktär: Örter som hjälper omvandla slem och lindra hosta har generellt en kryddig och bitter natur som ger dem möjligheten att aktivera och rensa ut slem. De hjälper även lungornas nedåtgående qi att nå njurens yang. Några av örterna har även en salt natur som hjälper dem att lösa upp hårt slem och ansamlingar.

Funktion: Dessa örters funktion är att eliminera både synligt och osynligt slem – antingen genom att rensa ut eller lösa upp slemmet. Många av dem har även en hostdämpande effekt samt att de motverkar rosslande/pipande ljud som är tecken på slemproduktion och påfinns vid bronkit, astma och emfysem. Örterna delas upp i tre funktionella kategorier.

 • Örter som värmer och omvandlar slem-kyla eller slem-fukt i lungorna: Vid behov påfinns tecken av hosta, upphostning av vit slem, rosslande/pipande ljud och en kladdig vit tungbeläggning. Dessa örter har generellt en kryddig, bitter, varm och torr kvalitet och används för att hjälpa torka fukt, omvandla slem och samtidigt stärka roten till slembildningen – en försvagad mjälte qi.
 • Örter som kyler och omvandlar slem-hetta i lungorna: Här finns tecken på torrhosta, upphostning av tjockt gult slem, torrt slem, rosslande/pipande ljud, törst och möjligen feber samt bröstsmärta (relaterat till lungorna). Dessa örter är ofta kylande eller kalla i sin natur samt bittra eller söta. Många av örterna i denna kategori har en förmåga att kyla och befukta lungorna vid tillstånd av hetta/torka i lungorna.
 • Örter som hjälper lungornas qi i sin nedåtgående natur för att hjälpa lindra hosta och rosslande ljud vid ansamlingar: Detta tillstånd är ofta kopplat till hetta i lungorna, vind-hetta som invaderat lungorna samt qi och yang brist i relationen lunga-njure. Dessa örter har en nedåtgående natur.

Örter som omvandlar slem-kyla

Pinellia ternata, Rhizoma preparata (Ban Xia)

Kvalitet: Kryddig, varm

Meridianer: Lungorna, mjälten, magsäcken.

Funktioner

 • Torkar upp fukt och omvandlar slem: Hosta med vitt slem från vind-kyla. Obs! Örten används i kombination med andra värmande örter för behandling av vind-kyla och används även vid hosta med gult slem (vind-hetta) i kombination med kylande örter.
 • Tyglar rebellisk qi och harmoniserar magen: Illamående, kräkningar, uppblåst buk.
 • Omvandlar ansamlingar och knölar: Plum-pit qi (en känsla av att ha en slemboll i halsen) / globus hystericus, bölder.

Platycodi grandiflori, Radix (Jie Geng)

Kvalitet: Bitter, kryddig, neutral

Meridianer: Lungorna

Funktioner

 • Öppnar och sprider lungans qi, rensar ut slem och lindrar hosta: Slemhosta (vitt eller färgat), rinnande näsa vid vind-kyla syndrom.
 • Befrämjar halsen: Svullen hals, halsont, heshet, tappat rösten.
 • Dränerar var: Lung- eller halsabscesser.

Örter som omvandlar slem-hetta

Fritillaria thunbergii, Bulbus (Zhe Bei Mu)

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Lungorna, hjärtat

Funktioner

 • Kyler lungorna, omvandlar slem och lindrar hosta.
 • Lunga slem-hetta: Akut eller kronisk hosta med mycket slem, rosslande/pipande ljud.
 • Lunga vind-hetta: Akut hosta, feber, huvudvärk.
 • Renar hetta och löser upp knölar: Knölar, bölder, sår, skrofula och abscesser.

Trichosanthis, Fructus (Gua Lou Ren)

Kvalitet: Söt, kall

Meridianer: Lungorna, magsäcken, tjocktarmen

Funktioner

 • Kyler lungorna, reglerar qi och omvandlar slem.
 • Lunga slem-hetta: Hosta, rosslande/pipande ljud, svårighet att hosta upp tjockt gult slem.
 • Slemansamling i bröstet: Andningssvårigheter pga slemansamling
 • Löser upp slemknölar: Bröstkörtelinflammation med brännande smärta, svullnad, rödhet.

Örter som hjälper lunga qi´s nedåtgående funktion, lindrar hosta och pipande/rosslande ljud.

Pruni armeniaca, Semen (Xing Ren) / aprikoskärna

Kvalitet: Bitter, lite varm

Meridianer: Lungorna, tjocktarmen

Funktioner

 • Hjälper lungans nedåtgående qi samt tillstånd med hosta: Torrhosta, frossa vid vind-kyla, hosta med slem, törst, rosslande/pipande ljud.
 • Befuktar tarmen: Torr och hård avföring.

Asteris tatarici, Radix (Zi Wan)

Kvalitet: Bitter, lite varm, fuktig

Meridianer: Lungorna

Funktioner

 • Hjälper lungans nedåtgående qi samt tillstånd med hosta: Hosta, frossa och feber vid vind-kyla, hosta med slem, törst, rosslande/pipande ljud.
 • Befuktar lungorna: Torrhosta

Perilla frutescentis, Fructus (Zi Su Ye)

Kvalitet: Kryddig, varm

Meridianer: Lungorna, tjocktarmen

Funktioner

 • Hjälper lungans nedåtgående qi samt tillstånd med hosta: Torrhosta, frossa vid vind-kyla, hosta med slem, törst, rosslande/pipande ljud.
 • Befuktar tarmen: Torr och hård avföring.

Mori alba, Cortex radicis (Sang Bai Pi) / Mullbärsbark

Kvalitet: Söt, kall

Meridianer: Lungorna, mjälten

Funktioner

 • Hjälper lungans nedåtgående qi samt tillstånd med hosta: Hosta, rosslande/pipande ljud.
 • Kyler lungorna och omvandlar slem: Slemhosta.
 • Befrämjar urinering och lindrar ödem: Vätskeansamling, speciellt ytlig samt i ansiktet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *