Tag Archives: jin ye

Jin-ye (kroppsvätskor)

Kroppsvätskorna utgörs av organiska vätskor som befuktar och smörjer kroppen tillsammans med blodet.

Kroppsvätskorna kommer från den mat och dryck vi intar och de delas upp i två olika typer. “Jin” är de lättare och vattnigare vätskorna och “Ye” är de tjockare och tunga vätskorna.

Ursprung

Ursprunget och omvandlingen är komplex men kan förenklas enligt följande: Mjälten extraherar de lätta och rena vätskorna och skickar de vidare till lungorna som när och befuktar vår hud och muskler. De tjockare vätskorna skickas ner till njurarna där den värmande ´njure yang´ funktionen separerar vätskorna, rent från orent. Den rena vätskan skickas upp till lungan för vidare distribution men den orena delen utsöndras via urin. Den tjockare delen skickas även ner från magen till tunntarmen som separerar vätskorna vidare. Den renare delen skickas till urinblåsan och den orenare delen till tjocktarmen för att föras ut via avföringen. Alla processer är ett separations- och återvinningssystem för att kunna maximera tillgodogörelsen av de nyttiga vätskorna som kan användas av kroppen.

Funktion: Kroppsvätskorna är att befukta och nära kroppen.  De befuktar även håret, membran, leder, organ, skelett och hjärnan.

Obalans (kroppsvätskor)

Brist: Brist på kroppsvätskorna leder bl.a. till förstoppning eller torrhosta.

Ansamling av vätskor: Ett överskott leder till fukt och eventuellt slem som kan leda till ett spektrum av obalanser, från vätskeansamling, letargi och slemhosta.

 

Grunderna

Kinesisk medicin inkluderar fem grundläggande substanser plus yin & yang som är nödvändiga för vår hälsa och vitalitet – fysiskt och mentalt. Till skillnad från västerländsk medicin där man ser till strukturer och komponenter som interagerar i ett komplext förhållande där anatomi- och fysiologikartor illustrerar och beskriver dessa strukturer från de stora – skelett, muskler, hud osv. – till de minsta – celler och deras komponenter. En strukturell modell av orsak och verkan dominerar den västerländska praktiken.

Den kinesiska modellen är mycket annorlunda och bygger mer på processer än strukturer. Människan ses mer som ett energisystem där olika substanser interagerar för att skapa den fysiska organismen, från materiella till immateriella, de är: Qi, essens, blod, kroppsvätskor och shen (sinnet).

  • Qi (energi)
  • Jing (essens)
  • Xue (blod)
  • Jin Ye (kroppsvätskor)
  • Shen (sinnet) 

Dessa energier är grundläggande för vår spirituella, mentala, emotionella och fysiska hälsa och vitalitet: Tillväxt, utveckling och näring. De representerar de vitala energierna inom oss som ger oss vår utstrålning, lyster och skönhet.