Tag Archives: sinnet

Shen (själen)

Shen är vår spirituella energi. Själen “bor” i hjärtat (eld elementet) och kallas “kejsaren”.

Den beskrivs även som mottagaren av information från – och berörs – av känslorna från de andra fyra elementen i fem elements teorin. Shen beskrivs även som vår “medvetenhet”. När shen är harmonisk kan du se det i ögonen “själens spegel”. Mental aktivitet, medvetenhet, minne, tanken och sömnen berörs av shen´s energi samt hjärtats tillstånd. Shen är beroende av blod eftersom blodet berikar och rotar sinnet. Shen utvecklas genom omtanke, medkänsla och genom att hjärtat kan ge (och ta emot) villkorslös kärlek. När alla fem energier är rika och livet fritt från tyngd och stress skiner vår själ igenom och vi öppnas för glädje, kärlek och medkänsla.

Obalans

När blodet försvagas, blir shen lidande och känslorna nedstämda. Vi upplever mer depression, rastlöshet och oro och får svårt att somna om kvällen. Alla negativa influenser utifrån, från vår omgivning och likaså vår egen negativa uppfattning av oss själva och andra stör shen.

Kinesiska örter som stödjer inre balans genom att lugna stressen inombords finner du bl.a. i RELAX.

 

Grunderna

Kinesisk medicin inkluderar fem grundläggande substanser plus yin & yang som är nödvändiga för vår hälsa och vitalitet – fysiskt och mentalt. Till skillnad från västerländsk medicin där man ser till strukturer och komponenter som interagerar i ett komplext förhållande där anatomi- och fysiologikartor illustrerar och beskriver dessa strukturer från de stora – skelett, muskler, hud osv. – till de minsta – celler och deras komponenter. En strukturell modell av orsak och verkan dominerar den västerländska praktiken.

Den kinesiska modellen är mycket annorlunda och bygger mer på processer än strukturer. Människan ses mer som ett energisystem där olika substanser interagerar för att skapa den fysiska organismen, från materiella till immateriella, de är: Qi, essens, blod, kroppsvätskor och shen (sinnet).

  • Qi (energi)
  • Jing (essens)
  • Xue (blod)
  • Jin Ye (kroppsvätskor)
  • Shen (sinnet) 

Dessa energier är grundläggande för vår spirituella, mentala, emotionella och fysiska hälsa och vitalitet: Tillväxt, utveckling och näring. De representerar de vitala energierna inom oss som ger oss vår utstrålning, lyster och skönhet.