5 elements teorin

Den traditionella fem elements teorin

Den kinesiska traditionens visdom, kunskap och praktik har hållits intakt i över 2500 år. En av de fundamentala hörnstenarna kallas 5 elements teorin. De 5 elementen relaterar till förhållandet mellan årstider, naturens utvecklingsfaser, dess färger och klimat. Även akupunkturmeridianerna och organsystemen i kroppen samt dess koppling till olika känslor.

När fysiska och känslomässiga obalanser kan relateras till fem elements systemet, kan det användas för att välja rätt strategi, rådgivning och behandling. Inom Kinesisk lära är de mentala och känslomässiga aspekterna lika viktiga som, och omöjliga att separera från de fysiska.

Huvudprincipen inom fem elementläran är: Skapande och kontroll. Varje element genererar, eller ger födsel, till ett annat. Detta fenomen är kallas relation ”moder-son”. Elementen hjälper också att tygla eller kontrollera varandra. Rätt kontroll håller elementen i proper balans. Detta refereras till farfar kontrollerar sonsonen. Om förhållandena är goda, är du frisk. När ett system misslyckas att ge födsel till, eller misslyckas kontrollera ett element, uppstår symptom på en fysiskt och mental/känslomässig nivå.

Den skapande cykeln

  • Vatten genererar trä genom att nära dess tillväxt
  • Trä genererar eld genom att tillföra bränsle
  • Eld skapar aska som berikar jorden
  • Jord producerar metall genom extraktion och förfining
  • Metall hettas upp och blir flytande – vatten

Den kontrollerande cykeln

  • Trä kontrollerar jord genom att penetrera den
  • Eld kontrollerar metall genom att smälta metallen
  • Jord kontrollerar vattnet genom att dämma upp
  • Metall kontrollerar trä genom att skära
  • Vatten kontrollerar elden genom att släcka den

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *