Pulsen

Pulsdiagnostik enligt traditionell kinesisk medicin är en unik diagnosmetod där man särskiljer på olika pulsar. Pulsen tar åratal av praktik att lära sig bemästra. Den lärda pulsdiagnostikern kan lokalisera och bedöma kraften av de olika inre organen.

  • Djupet: En puls kan vara normal, ytlig eller djup.
  • Hastigheten: Pulsen kan vara normal, snabb eller långsam.
  • Styrkan: Pulsen kan vara normal, full (överskott) eller tom (underskott).

En normal puls skall vara lätt att hitta, på alla djup.

En ytlig puls som försvinner vid djupare tryck indikerar att det finns mer qi i den övre delen av kroppen än den undre delen av kroppen. Det uppstår t.ex. vid njure yin brist (underskott nedre delen av kroppen) eller vid överskott energi i lungorna som vid hosta. Om det inte finns någon ytlig puls utan endast känns vid djupare tryck indikerar det brist på qi och yang, som inte förmår att lyfta energin till ytan. Här ser vi oftast trötthet, diarré m.m.


En normal puls skall ha en jämn rytm. En snabb puls vid vila indikerar hetta. En långsam puls indikerar kyla. Man måste givetvis ta personens ålder i hänsyn vid bedömning.


Pulsens styrka: Den högra vristen ger information om qi, medan den vänstra vristen ger information om blodet. En full puls som ger intrycket av vågor – desto mer fullhet. En indikation för behov av utrensning. Om pulsen däremot känns tom och svag indikerar det ett underskott energi som måste stärkas.

Vänster vrist: Levern, hjärtat och njurens yin.

Höger vrist: Mjälten, lungorna och njurens yang.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *