Örter som lindrar blödningar

Karaktär: Örter som hjälper stoppa blödningar eller hemorrojder varierar i deras värmande kvaliteter mellan bitter-neutral, varm och kall. De flest av örterna har en inverkan på leverns meridian.

Funktion: Dessa örters funktion är att behandla blödningar. De kallas ofta hemostatiska örter.

Örterna i denna kategori har följande specifika funktioner:

 • Att sammandra och stoppa blödningar av olika typer. Dessa sammandragande örter verkar genom att ”dra samman” vävnaderna och befrämja koagulering.
 • Att värma och stoppa blödningar vid kalla syndrom: Dessa örter värmer meridianerna och stärker mjältens funktion att ”hålla blodet på plats”.
 • Att kyla blodet och stoppa blödningar vid hetta. Dessa örter renar hetta som forcerar blodet ut ur kärlen.
 • Att stärka blodcirkulationen och stoppa blödningar.

OBS! Alla blödningar skall undersökas och behandlas av leg. Läkare, då det kan finnas risk för allvarliga underliggande sjukdomar.


Panax notoginseng, Radix (San Qi) / Pseudoginseng

Kvalitet: Söt, bitter, varm

Meridianer: Levern, magsäcken, tjocktarmen.

Funktioner

 • Omvandlar stas av blod och stoppar blödningar: Hemoptys (blodupphostning), hematemess (blodkräkning), epistaxis (näsblod), hematuri (blod i urinen), hemafecia (blod i avföringen). Blödande sår från vävnadstrauma.
 • Stärker blodcirkulationen, minskar svullnader och lindrar värk: Smärta, svullnad, rödhet, stuckningar, kontusion (skada efter stöt eller slag).

Typha angustifolia, Pollen (Pu Huang)

Kvalitet: Söt, kryddig, neutral

Meridianer: Levern, mjälten, hjärtat

Funktioner

 • Sammandrar och stoppar blödningar: Metrorrhagi (blödningar från livmodern), hemafecia (blod i avföringen), hemoptys (blodupphostning), hematemess (blodkräkning), epistaxis (näsblod), hematuri (blod i urinen)
 • Stärker blodcirkulationen: Smärtsamma menstruationer.

Bletilla striata, Rhizoma (Bai Ji)

Kvalitet: Bitter, söt, sammandragande, kall.

Meridianer: Lungorna, magsäcken, levern.

Funktioner

 • Sammandrar och stoppar blödningar: Hemoptys (blodupphostning) från lungorna eller magsäcken, hematemes (blodkräkning), epistaxis (näsblod). Blödande sår från vävnadstrauma.
 • Minskar svullnad och regenererar vävnader: Bölder, abscesser, kroniska sår, sprucken hud som blöder. Blödande hemorrojder.

Artemisia argyi, Folium (Ai Ye)

Kvalitet: Kryddig, varm, aromatisk.

Meridianer: Levern, mjälten, njurarna.

Funktioner

 • Värmer meridianerna, reglerar menstruationen och stoppar blödningar: Onormalt tunga menstruationsblödningar, oregelbunden menstruation.
 • Skingrar kyla-fukt och lindrar värk: Buksmärta, kall buk, vita vaginala flytningar, infertilitet vid kyla i livmodern (tcm).
 • Lindrar klåda: Eksem, klåda, urticaria.

Imperata cylindrica, Rhizoma (Bai Mao Gen)

Kvalitet: Söt, kall.

Meridianer: Lungorna, magsäcken, tunntarmen, urinblåsan.

Funktioner

 • Kyler blodet och stoppar blödningar: Hematuria (blod i urinen), epistaxis (näsblod), hematemes (blodkräkning), hemoptys (blodupphostning).
 • Renar hetta, dränerar fukt och befrämjar urination: Urinträngningar, ödem. Gulsot från fukt-hetta.
 • Kyler magsäcken och lungorna: Törst, irritation, torrhet vid varm feber. Illamående och kräkningar vid hetta i magsäcken. Hosta, pipande/rosslande ljud vid hetta-torka i lungorna.

Sophora japonica, Flos (Huai Hua)

Kvalitet: Bitter, kall.

Meridianer: Levern, tjocktarmen.

Funktioner

 • Kyler blodet och stoppar blödningar: Blod i avföringen, blödande hemorrojder, blodupphostning, livmoderblödningar.
 • Kyler levern och renar ögonen: Röda, svullna ögon, yrsel, irritation, högt blodtryck.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *