Örter som renar hetta

Karraktär: Örter som renar hetta är generellt bittra, kylande eller kalla med en dränerande och sjunkande natur/kvalitet. En del är också söta, salta eller kryddiga i sin natur, vilket leder till fler fördelar och användningsområden vid tillstånd av hetta.

Funktion: Dessa örters funktion är att behandla olika typer av inre hetta där tecken inkluderar en känsla av inre hetta, irritation, törst, en röd tungkropp och snabb puls. Det omfattar oftast febertillstånd, inflammationer och infektioner.

Örterna kan dessutom delas upp i sex kategorier (för den avancerade läsaren)

 • Örter som renar hetta och dränerar eld på Qi-nivå eller yang ming hetta: Symptom inkluderar hög feber med törst och riklig svettning, irritation, oro, knapp och mörk urin. Röd tunga med gul beläggning och en snabb kraftfull puls. Örterna som renar denna form av hetta är mest bittra, söta och kalla i sin natur och dränerar eld.
 • Örter som renar hetta och kyler blodet på blod- och näringsnivå: Symptom inkluderar ihållande feber på nätterna, rastlöshet, hudrodnad, knapp och mörk urin. Vid hetta i blodet uppstår delirium och tecken på blödningar. Örterna som renar denna form av hetta är mest bittra, söta, salta och kalla.
 • Örter som renar hetta och torkar upp fukt vid fukt-hetta: Generella symptom inkluderar feber, törst utan att vilja dricka, knapp urin, illaluktande gula flytningar, en kladdig gul tunga. Sedan beror det på vart syndromet fukt-hetta befinner sig. Lever-galla: Gulsot, bitter smak i munnen, smärta och svullnad vid sidorna av revbenen. Nedre delen av buken (genitala området): Smärtsam, brännande mörk urinering, illaluktande gula flytningar från vaginan. Tjocktarmen: Illaluktande diarré, tarminflammation, dysenteri. Hud och muskler: Klåda och eksem, bölder, varande sår, ledsvullnad och värk.
 • Örter som renar hetta och rensar ut gifter. Eld toxiner (gifter) orsakas av stagnation av eld eller hetta och igenkänns av varma, röda, svullna, smärtsamma inflammationer och infektioner av huden och andra vävnader. Dessa örter är mest bittra, kryddiga, söta och kalla i sin natur.
 • Örter som renar tomhets-hetta vid yin-brist. Symptomen inkluderar vallningar, nattsvettningar, återkommande låg feber, sömnbesvär med oro, törst, torr mun och hals. Dessa örter är mest bittra-kalla eller söta-kalla i sin natur.
 • Örter som renar sommar-hetta. Symptom inkluderar feber, törst, diarré, svettningar och knapp urin. Örterna är mest bittra-kalla eller söta-kalla i sin natur.

Örter som hjälper rena hetta och dränera eld.

Gypsum (Shi Gao)

Kvalitet: Kryddig, söt, mycket kall

Meridianer: Lungorna, magsäcken

Funktioner

 • Renar hetta och dränerar eld från Qi-nivån / yang ming: Hög feber, svettningar, törst och irritation.
 • Kyler lungorna och magsäcken: Hosta med trögt slem och feber. Rosslande/pipande hosta, Svullen och öm hals. Tandvärk.

Anemarrhena asphodeloidis, Rhizoma (Zhi Mu)

Kvalitet: Bitter, söt, kall

Meridianer: Lungorna, magsäcken, njurarna

Funktioner

 • Renar hetta och dränerar eld från Qi-nivån / yang ming: Hög feber, törst och oro.
 • Kyler och befuktar lungorna: Hosta med gult slem. Torrhosta, svårt att hosta upp slem (sparsamt).
 • När lungornas och njurarnas yin och renar hetta: Nattsvettningar, vallningar. Sexuell överstimulering, spermatorré från njure eld.
 • Skapar vätskor, befuktar torka och lindrar törst: Kronisk törst och torka. Täta urineringar.

Phargmitis, Rhizoma (Lu Gen)

Kvalitet: Söt, kall

Meridianer: Lungorna, magsäcken

Funktioner

 • Renar hetta, skapar vätskor och lindrar törst: Feber, törst, oro, värmekänsla i bröstet, torr mun och hals.
 • Kyler och befuktar lungorna, lindrar hosta: Torrhosta, tjock slemuppstötning.
 • Kyler magsäcken och lindrar uppkastning: Illamående, rapningar och kräkningar.
 • Renar hetta och befrämjar urinering: Blodig eller mörk och knapp urin eller grumlig urin.

Gardenia jasminoidis, Fructus (Shan Zhi Zi)

Kvalitet: Bitter och mycket kall

Meridianer: Hjärtat, levern, lungorna, magsäcken.

Funktioner

 • Dränerar eld och lindrar irritation: Feber, irritation, oro, sömnbesvär.
 • Renar hetta och torkar upp fukt: Gallbesvär, bitter smak i munnen, feber och mörk, knapp urin. Svullna och röda ögon och näsa.
 • Kyler blodet och stoppar allmänna mindre blödningar.

Prunella vulgaris, Spica (Xia Ku Cao)

Kvalitet: Kryddig, bitter och kall.

Meridianer: Gallblåsan och levern.

Funktioner

 • Kyler levern och renar hetta från huvudet och ögonen: Röda, svullna ögon, suddig syn, vätskande ögon, huvudvärk och yrsel.
 • Löser upp knölar: Svullna lymfkörtlar, gikt, mastit (inflammation av bröstkörtlarna), öroninflammation.
 • Blodtryckssänkande.

Cassia, Semen (Jue Ming Zi)

Kvalitet: Bitter, söt och kylande

Meridianer: Levern, njurarna, tjocktarmen.

Funktioner

 • Kyler levern och skingrar vind-hetta för att rena ögonen: Röda, svullna ögon, suddig syn, tårande ögon, huvudvärk, ljuskänslig.
 • När leverns blod och förbättrar synen: Suddig syn, glanslösa ögon, dåligt mörkerseénde, glaukom.
 • Befuktar tjocktarmen och öppnar tarmen: Kronisk förstoppning med torr avföring.

Örter som hjälper rena hetta och kyla blodet

Rehmannia glutinosa, Radix recens (Sheng Di Huang) / Rå rehmanniarot

Kvalitet: Söt, bitter, kall

Meridianer: Njurarna, levern, hjärtat

Funktioner

 • Renar hetta och kyler blodet: Hög feber, törst, irritation, allmänna mindre blödningar.
 • När yin och skapar vätskor: Eftermiddags- eller kvällsfeber som är borta nästa morgon. Törst, torr tunga.
 • Renar hjärtat: Mun och tungsår, sömnproblem och irritation.
 • Befuktar och öppnar tarmen: Förstoppning med torr avföring.

Scrophularia ningpoensis, Radix (Xuan Shen)

Kvalitet: Söt, salt, bitter, kall

Meridianer: Njurarna, lungorna, magsäcken

Funktioner

 • Renar hetta och kyler blodet: Feber, törst, rastlöshet.
 • När yin och skapar vätskor: Låg feber, törst och torr tunga.
 • Rensar ut gifter, minskar svullnader och löser upp knölar: Svullen hals och tonsiller, svullna lymfkörtlar i nacken, bölder, hudutslag.

Paeonia suffrutocosa, Cortex radicis (Mu Dan Pi)

Kvalitet: Kryddig, bitter, kylande

Meridianer: Levern, njurarna, hjärtat

Funktioner

 • Kyler blodet och stoppar allmänna mindre blödningar: Feber, hudutslag, PMS med vallningar.
 • Renar tomhetshetta: Feber, samt kvällsfeber som är borta nästa morgon.
 • Ökar blodcirkulationen: Utebliven menstruation eller menstruationssmärta med klumpar i blodet.
 • Kyler lever eld: Huvudvärk, ont i ögonen.
 • Dränerar var och minskar svullnader: Bölder och tidigt stadie av blindtarmsinflammation.

Paeonia lactiflora, Radix rubra (Chi Shao) / Röd pionrot

Kvalitet: Sur, bitter, kall

Meridianer: Levern, mjälten

Funktioner

 • Renar hetta, kyler blodet: Feber, hudutslag, allmänna mindre blödningar, svullna bölder och varhärdar.
 • Ökar blodcirkulationen: Utebliven menstruation eller menstruationssmärta med klumpar i blodet. Smärta och svullnad från vävnadstrauma.
 • Kyler lever eld: Röda, smärtsamma svullna ögon.

Örter som hjälper rena hetta och torka fukt

Scutellaria baicalensis, Radix (Huang Qin)

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Gallblåsan, tjocktarmen, magsäcken och lungorna.

Funktioner

 • Renar hetta och dränerar eld, speciellt från den övre delen av kroppen: Hög feber, irritation, törst, hosta och uppstötning av tjockt gult slem.
 • Renar hetta och torkar fukt:

-Magsäcken och tarmarna: Diarré och feber.

-Gallblåsan: Gallproblem, gulsot

-Urinblåsan: Smärtsam urinering.

 • Lugnar leverns yang: Högt blodtryck, huvudvärk, yrsel och rött ansikte.

Coptis chinensis, Radix (Huang Lian)

Kvalitet: Bitter, mycket kall

Meridianer: Tjocktarmen, magsäcken, levern, hjärtat.

Funktioner

 • Renar hetta och torkar fukt:

-Magsäcken: Illamående, uppkastningar och svullen buk.

-Tjocktarmen: Diarré och möjligen blod i avföringen.

 • Kyler eld i magsäcken: Kräkningar, sura uppstötningar, möjligen magsår.
 • Kyler hjärta eld: Sömnproblem, oro, tungsår.
 • Kyler lever eld: Röda ögon, huvudvärk, fotofobia.
 • Dränerar eld och rensar ut gifter: Smärtsamma och svullna ögon och öron, bölder och varhärdar.

Phellodendri chinense, Cortex (Huang Bai)

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Njurarna, urinblåsan

Funktioner

 • Renar hetta och torkar fukt:

-Tjocktarmen: Diarré och möjligen blod i avföringen.

-Genitalia: Gula och illaluktande vaginala flytningar.

-Gallblåsan: Gulsot, irritation och bitter smak i munnen.

-Urinblåsan: Urinvägsinfektioner och eventuellt blod i urinen.

-Huden: Vätskande eksem och sår.

 • Renar tomhetshetta och dränerar njurens eld: Feber, vallningar och nattsvettningar.

Gentiana scabra, Radix (Long Dan Cao)

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Gallblåsan, levern, magsäcken

Funktioner

 • Renar hetta och torkar fukt

-Lever och gallblåsan: Gulsot, irritation, bitter smak i munnen.

-Genitalia: Gula och illaluktande vaginala flytningar.

 • Dränerar eld och kyler levern: Röda, svullna ögon, huvudvärk, hörselbortfall, svullna öron och bitter smak i munnen.
 • Dränerar lever eld och skingrar intern vind: Hög feber, spasmer och skakningar.

Artemisia capillaris, Herba (Yin Chen Hao)

Kvalitet: Bitter, kryddig, kall

Meridianer: Gallblåsan, levern, mjälten, magsäcken

Funktioner

 • Renar hetta och torkar fukt

-Lever och gallblåsan: Gulsot, irritation, bitter smak i munnen, knapp och mörk urin.

-Urinblåsan: Urinträngningar.

-Huden: Vätskande eksem med gula utsöndringar.

 • Renar Shao Yang hetta: Feber med oregelbunden frossa, bitter smak och aptitlöshet.

Örter som hjälper rena hetta och rensar ut gifter

Lonicera japonica, Flos (Huang Lian)

Kvalitet: Söt, kall

Meridianer: Lungorna, magsäcken, tjocktarmen

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Bölder, varbildningar, magsår, svullna tonsiller och körtlar. Halsont.
 • Skingrar yttre påverkan (vind-hetta): Feber, förkylningar, huvudvärk, halsont.
 • Renar fukt-hetta från tjocktarmen: Smärtsam diarré med blod i avföringen.

Forsythia suspensa, Fructus (Lian Qiao)

Kvalitet: Bitter, lite kryddig, kylande

Meridianer: Levern, gallblåsan, hjärtat

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Bölder, varbildningar, magsår, svullna tonsiller och körtlar. Halsont.
 • Skingrar yttre påverkan (vind-hetta): Feber, förkylningar, huvudvärk, halsont.
 • Renar hjärtat: Irritation, sömnbesvär (vid hjärta eld).

Baphicacanthus cusia, Folium (Da Qing Ye) / Isatis blad

Kvalitet: Bitter, mycket kall

Meridianer: Lungorna, magsäcken, hjärtat

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Hög feber, huvudvärk, irritation, svullen och öm hals. Bölder och varbildningar. Förkylningar och influensa. Hosta.
 • Kyler blodet och lindrar hudutslag: Röda hudutslag.
 • Renar fukt-hetta från magsäcken och tarmarna: Diarré med blod i avföringen.

Isatidis seu Baphicacanthi, Radix (Ban Lan Gen) / Isatis rot

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Lungorna, magsäcken, hjärtat

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Hög feber, huvudvärk, irritation, svullen och öm hals. Bölder och varbildningar. Öroninflammation, påssjuka. Förkylningar och influensa. Hosta.
 • Kyler blodet och lindrar hudutslag: Röda hudutslag.
 • Renar fukt-hetta från magsäcken och tarmarna: Kräkningar, diarré och förstoppning.
 • Renar fukt-hetta från levern och gallblåsan: Gulsot, öm under höger revben, feber.

Taraxaci mongolici, Herba (Pu Gong Ying) / Maskros

Kvalitet: Bitter, söt, kall

Meridianer: Levern, magsäcken

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Bölder och varbildningar. Svullna lymfkörtlar, inflammerade bröstkörtlar (mastit), hosta, tonsilit.
 • Kyler blodet och lindrar hudutslag: Röda hudutslag.
 • Renar lever hetta med gifter: Röda, svullna och ömma ögon.
 • Renar fukt-hetta

-Levern: Gulsot, öm under höger revben, feber, inflammation.

-Urinblåsan: Urinträngningar.


Chrysanthemi indici, Flos (Ye Yu Hua) / Vild krysantemum

Kvalitet: Bitter, kryddig, lite kall

Meridianer: Lungorna, levern

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Bölder och varbildningar. Djupa varande hudinfektioner.
 • Renar vind-hetta med gifter: Röda, svullna och ömmande ögon. Hudklåda.
 • Lugnar lever yang: Högt blodtryck, yrsel, huvudvärk.

Patrinia scabiosaefolia, Herba (Bai Jiang Cao)

Kvalitet: Bitter, kryddig, lite kall

Meridianer: Magsäcken, tjocktarmen, levern

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Bölder och varbildningar. Djupa varande hudinfektioner. Lunginfektioner med hosta.
 • Befrämjar blodcirkulationen: Bröstsmärtor och tryck. Buksmärtor.
 • Renar fukt-hetta:

-Tjocktarmen: Akut smärtsam diarré.

-Levern: Gulsot, öm under höger revben.


Dictamni, Cortex radicis (Bai Xian Pi)

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Mjälten, magsäcken

Funktioner

 • Renar fukt-hetta och rensar ut gifter: Bölder, varbildningar, kroniska hud- och muskelutsöndringar eller sår.
 • Skingrar vind, torkar upp fukt: Muskelvärk
 • Renar lever fukt-hetta: Gulsot, öm under höger revben.

Andrographitis paniculata, Herba (Chuan Xin Lian)

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Tjocktarmen, lungorna, magsäcken, tunntarmen.

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Feber, huvudvärk, smärtsam svullen hals. Sår, bölder.
 • Kyler lungorna: Feber, hosta, dyspne.
 • Renar och dränerar fukt-hetta:

-Tjocktarmen: Smärtsam diarré

-Urinblåsan: Urinträngningar med brännande känsla. Mörk urin.

-Huden: Eksem, hudutslag.


Sophora flavescentis, Radix (Ku Shen)

Kvalitet: Bitter, kall

Meridianer: Lungorna, tjocktarmen

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Feber, huvudvärk, smärtsam svullen hals. Sår, bölder. Munsår, inflammation i munslemhinnan (stomatit), livmoderhalsinflammation (cervicit).
 • Kyler lungorna: Feber, torrhosta, rosslande hosta.
 • Renar fukt-hetta från levern och gallblåsan: Gulsot, öm under höger revben, förstoppning.

Oldenlandia, Herba (Bai Hua She She Cao)

Kvalitet: Bitter, söt, kall

Meridianer: Magsäcken, tjocktarmen, levern

Funktioner

 • Renar hetta och rensar ut gifter: Bölder, sår, smärtsam och svullen hals
 • Löser upp abscesser och dränerar var.
 • Renar hetta och dränerar fukt: Dysuria, blod i urinen.

Smilacis glabra, Rhizoma (Tu Fu Ling)

Kvalitet: Söt, neutral

Meridianer: Levern, magsäcken.

Funktioner

 • Rensar ut gifter, dränerar fukt och mjukar upp lederna: Akut ledvärk och stelhet (speciellt från syfilis eller tungmetalsförgiftning). Dysuria och grumlig urin.
 • Renar fukt-hetta från levern och gallblåsan: Gulsot, smärta under höger revben.
 • Renar fukt-hetta från huden: Kroniska sår i huden, bölder, svullna körtlar, svullna bröst. Kroniskt eksem och psoriasis.

Örter som hjälper rena tomhetshetta

Artemisia annua/apiacea, Herba (Qing Huo)

Kvalitet: Bitter, kryddig, kall

Meridianer: Njurarna, levern, gallblåsan

Funktioner

 • Renar tomhetshetta och hetta i shao yang: Återkommande feber, nattsvettningar.
 • Renar sommarhetta: Feber, svettningar, illamående, utspänd buk, urinträngningar.
 • Kyler blodet och lindrar mindre blödningar.

Lycii radicis, Cortex (Du Gu Pi) / Lyciumbark

Kvalitet: Söt, kall

Meridianer: Lungorna, levern, njurarna

Funktioner

 • Renar tomhetshetta, kyler lungorna och lindrar hosta.
 • Yinbrist med hetta: Kronisk låg feber, nattsvettningar, törst.
 • Hetta i lungorna: Feber, torrhosta, rosslande ljud.
 • Kyler blodet och lindrar mindre blödningar.

Stellaria dichotoma, Radix (Yin Chai Hu)

Kvalitet: Söt, kylande

Meridianer: Levern, magsäcken

Funktioner

 • Renar tomhetshetta: Kronisk låg feber, nattsvettningar, törst.
 • Kyler blodet och lindrar mindre blödningar.

Örter som hjälper rena sommarhetta

Nelumbinis nucifera, Folium (He Ye)

Kvalitet: Bitter, söt, sammandragande, neutral

Meridianer: Mjälten, magsäcken, hjärtat

Funktioner

 • Renar sommarhetta och skingrar fukt: Feber, diarré, knapp urin, svettningar.
 • Lyfter mjältens yang (centrala qi): Diarré.

Dolichis lablab, Semen (Bai Bian Dou)

Kvalitet: Söt, neutral

Meridianer: Mjälten, magsäcken

Funktioner

 • Renar sommarhetta och omvandlar fukt: Feber, diarré, kräkningar.
 • Stärker mjältens qi: Kronisk diarré, vaginala flytningar.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *