Örter som stabiliserar och “drar samman”

Karaktär: Örter som hjälper stabilisera och är sammandragande tenderar att vara sura i sin natur. De består mest av frukter och frön.

Funktion: Dessa örters funktion är att bromsa onormala vätskeförluster och därigenom behandla läckage och utsöndringar. Dessa tillstånd involverar ett underskott av sann qi, som tillåter vätskor att läcka och rymma.

Örterna i denna kategori har följande specifika funktioner:

 • För att stärka det yttre lagret (huden) och stoppa onormala svettningar.
 • För att stärka lungorna och stoppa hosta vid kroniska tillstånd.
 • För att stärka tarmarna och stoppa kronisk diarré vid svaghet och lyfta organprolaps.
 • För att säkra njurarna och behålla urin vid urininkontinens och sängvätning.
 • För att säkra njurarna och säkra spermier vid ofrivillig sädesavgång och tidig utlösning.
 • För att säkra njurarna och stoppa vaginala flytningar.

Schisandra chinensis, Fructus (Wu Wei Zi)

Kvalitet: Sur, varm

Meridianer: Lungorna, njurarna, hjärtat.

Funktioner

 • Stärker lungorna och stoppar hosta vid lunga- och njure qi-brist: Kronisk hosta, utmattning, ytlig andning, pipande/rosslande ljud.
 • Säkrar njurens qi (spermier och sammandrar vätskor): Kronisk diarré vid mjälte- och njure yang-brist. Urininkontinens, vaginala flytningar och ofrivillig sädesavgång.
 • Stärker det yttre lagret (huden) och stoppar svettningar: Spontan svettning och nattsvettningar.
 • Genererar vätskor och lindrar törst: Törst, torr mun och hals.
 • Lugnar hjärtat och sinnet: Sömnproblem, försvagat minne.

Corni officinalis, Fructus (Shang Zhu Yu)

Kvalitet: Sur, lite varm

Meridianer: Njurarna, levern.

Funktioner

 • Säkrar njurarna, spermier och sammandrar vätskor: Tät eller inkontinent urinering, sängväta, ofrivillig sädesavgång.
 • Stärker det yttre (huden), stoppar svettningar och hjälper rädda yang: Spontan svettning och nattsvettningar, känner sig nedbruten vid kroniska tillstånd, yrsel.
 • Stabiliserar menstruation och stoppar blödningar: Livmoderblödningar som inte är kopplade till menstruation. Onormalt tunga blödningar.
 • Stärker levern och njurarna vid essens-brist: Yrsel, svag i ländryggen och knäna, impotens.

Terminalia chebula, Fructus (He Zi)

Kvalitet: Bitter, sur, sammandragande, neutral.

Meridianer: Tjocktarmen, lungorna, magsäcken.

Funktioner

 • Stärker tarmen och lindrar diarré: Kronisk diarré, dysenteri (tarmsjukdom), enterit (inflammation av tarmen), rektal prolaps vid kyla.
 • Stärker lungorna och sänker lungornas qi (mot njurarna) för att stoppa hosta: Kronisk hosta, pipande/rosslande ljud. Tappat rösten, heshet.

Myristica fragrantis, Semen (Rou Dou Kou)

Kvalitet: Kryddig, varm, aromatisk.

Meridianer: Tjocktarmen, mjälten, magsäcken.

Funktioner

 • Stärker tarmen och lindrar diarré och lyfter prolaps: Kronisk diarré, kronisk rektal prolaps.
 • Värmer centrum, aktiverar qi och lindrar värk: Epigastrisk/buk smärta och utspändhet, kolik, aptitlöshet, kräkningar.

Nelumbinis nucifera, Semen (Lian Zi)

Kvalitet: Söt, sammandragande, neutral.

Meridianer: Mjälten, njurarna, hjärtat.

Funktioner

 • Stärker mjälten och stoppar diarré: Kronisk diarré och aptitlöshet.
 • Säkrar njurarna och spermier: Ofrivillig sädesavgång, tidig utlösning.
 • När hjärtats blod och yin: Sömnproblem, oro, hjärtklappning.
 • När hjärtats och njurarnas yin: Sömnproblem, törst, irritation.

Rubi chingii, Fructus (Fu Pen Zi)

Kvalitet: Söt, sammandragande, lite varm.

Meridianer: Njurarna, levern.

Funktioner

 • Säkrar njurarna för att behålla urin och spermier: Tät urinering, inkontinens, ofrivillig sädesavgång, tidig utlösning.
 • Stärker levern och njurarnas yin: Försämrad syn.

Tritici levis, Semen (Fu Xiao Mai)

Kvalitet: Söt, salt, kylande.

Meridianer: Hjärtat.

Funktioner

 • Stabiliserar det yttre (huden) och stoppar svettningar: Spontan svettning vid qi-brist.
 • Stärker qi och renar hetta: Sängväta hos barn. Låg feber, törst.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *