Andra orsaker

Onormal diet: Att äta för mycket, tvångsmässig eller oaktsamma kostvanor. Det sägs att “sjukdom ofta finner sin väg in genom munnen”.

Infektioner (i allmänhet).

Yttre stress som orsakar sjukdomar inkluderar: Epidemier (infektioner), traumatiska skador, parasiter, mask och extrema klimatiska faktorer.

Överdrivet mycket sex: För mycket sex sägs utmatta njurarnas essens (vatten elementet) och leder till tidigt åldrande. Samtidigt sägs det att många graviditeter utmattar kvinnans blod och essens.

Utmattning: Att arbeta och motionera för mycket i relation till vila och återhämtning utarmar qi (energi), blod och essens. Omvänt – för lite motion och fysisk rörelse skapar stagnation av qi, som i sin tur leder till stagnation av blod. Som med allt inom kinesisk filosofi så bygger allt på balans.

Konstitutionella faktorer: Våra arvsanlag, se Jing (essens).

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *