De sju känslorna

Inre stress – de sju känslorna. Enligt kinesisk medicin är den huvudsakliga orsaken till inre stress starka känslor. 

Humörsvängningar är oundvikliga och sådana förändringar med måtta anses normalt. Men när inre stress blir för intensiv eller stark eller helt enkelt pågår under en längre tid, har dessa känslor en direkt influens på akupunkturmeridianerna och organen. För mycket känslomässig aktivitet orsakar kraftig energi obalanser av yin-yang, vilda avvikelser i flödet av blod och qi och blockeringar i meridianerna. Och när känslan skapat fysisk obalans räcker det inte med att eliminera den skadliga känslan för att återskapa inre balans, utan kräver även fysisk behandling från kost och örter.

De sju känslorna i traditionell kinesisk medicin är: Glädje, ilska, ångest, grubbleri, sorg, rädsla och skräck

Ilska: Ilska (kopplat till trä elementet) anses skada levern. Ilska täcker hela spektrumet av känslor och inkluderar förbittring, irritabilitet och frustration. Ilska påverkar levern och ilskans natur gör att qi stiger och leder till ett rött ansikte, röda ögon, huvudvärk och yrsel. Längre tids ilska resulterar i stagnation av leverns qi (läs mer under trä elementet) och kan skapa depression och menstruationsbesvär samt högt blodtryck och problem med magen och mjälten. Det är vanligt förekommande att personer med högröd ansiktsfärg är mer benägna till plötsliga vredesutbrott vid minsta provokation än personer med normal ansiktsfärg.


Glädje: Glädje (kopplat till eld elementet) har en koppling till hjärtat. Störningar från denna känsla orsakas inte av lycka utan obalans från för mycket stimulans och spänning som konsumerar hjärtats qi (energi) och skapar utmattning. Plötsligt goda nyheter kan komma som en chock för systemet Det sägs att “extrem glädje skapar sorg”. ”När man är överdrivet glad, skingras själen och kan inte längre lagras”. Inom TCM (traditionell kinesisk medicin) hänvisar man ”glädje” till ett tillstånd av oro/upphetsning och överretning. Överstimulering från t.ex. att ständigt vara på språng, festa och ett hårt leverne kan leda till problem som oro, sömnsvårigheter och hjärtklappning.


Ångest: Ångest (kopplat till metall elementet). När man känner oro och ångest, blockeras qi och kan inte röra sig fritt. Ångest skadar lungorna som kontrollerar qi genom andningen. Vanliga symptom på extrem ångest är andnöd, ytlig eller oregelbunden andning. Ångest påverkar också tjocktarmen och dessa personer är mer benägna till ulcerös kolit.


Grubbleri: Att grubbla eller koncentrera sig för mycket anses vara resultatet av att tänka för mycket eller intellektuell stimulans. En aktivitet som kräver mycket mental ansträngning kommer att löpa risken att skapa obalans och organet som är mest utsatt och relaterar till ”grubbleri” är mjälten (kopplat till jord elementet). Detta kan i sin tur skapa matsmältningsproblem, trötthet, slöhet och oförmåga att kunna koncentrera sig (grubberi är kopplat till jord elementet).


Sorg och ledsamhet: Sorg och ledsamhet försvagar energiflödet till lungans (kopplat till metal elementet) och hjärtats meridiansystem. Lungorna är direkt involverade i denna känsla (sorg). Ett normalt och hälsosamt uttryck av sorg kan låta som ett snyftande ljud med ursprung i djupet av lungorna, med djupa andetag och utvisningen av luften med att snyfta. När sorgen inte löses upp och ersätts med ny energi – blockerar sorgen lungornas funktion att cirkulera qi runt i kroppen. Sorgen drabbar lungorna och skapar andfåddhet och depression enligt TCM.


Rädsla: En normal och bearbetbar mänsklig känsla. Men när den blir kronisk och när den förväntande orsaken till rädsla inte åtgärdas, leder rädslan till obalans och försvagar njurarna (kopplat till vatten elementet). I yttersta förskräckelse och rädsla, kan njurens förmåga att ”hålla qi” försvagas vilket leder till ofrivillig urinering och sängväta (något som ses oftare hos barn).


Skräck (shock): En känsla som skiljer sig från rädsla eftersom den har en plötslig och oväntad natur. Skräck påverkar främst hjärtat – i inledningsskedet, men om den kvarstår under en viss tid och blir en medveten rädsla förflyttar sig problemet till njurarna och orsakar samma problem som rädsla.

Känslor och dess kopplingar förklaras vidare i kapitlet om fem elements teorin.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *